TCEP Resuscitative procedure course ปีการฝึกอบรม 2561

ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร Resuscitative procedures course

  1. เลือกรอบที่ต้องการลงทะเบียน โดยกดไปตามลิงก์ด้านล่างของแต่ละรอบ โดยแต่ละรอบจะมีการจำกัดผู้เรียนอยู่ที่ 45 คน หากเต็มแล้วระบบจะไม่สามารถลงทำการลงทะเบียนเพิ่มได้ ให้ท่านเลือกรอบที่ต้องการต่อไป
  2. เตรียมไฟล์หลักฐานการโอนค่าใช้จ่าย เพื่อแนบเข้าไปกับข้อมูลอื่น
  3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  4. กด submit

กรรมการบริหารวิทยาลัย เข้าร่วมบรรยายและออกบูทในงานประชุมวิชาการ 50 ปี แพทยสภา

กรรมการบริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมบรรยายและออกบูทในงานประชุมวิชาการ 50 ปี แพทยสภา
เมื่อวันที่ 20 - 22 มิ.ย.61 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

หลักสูตร Emergencies in medical toxicology (EMTox) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตร Emergencies in medical toxicology (EMTox) นี้ขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ การแก้ไขและช่วยชีวิตฉุกเฉินเกี่ยวกับความเป็นพิษ จึงขอให้แพทย์ประจำบ้านเข้ารับการอบรมตามตารางดังนี้