คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้ง 3 (The Third Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians 2019: 21st Century Emergency Care System)

การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้ง 3 (The Third Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians 2019: 21st Century Emergency Care System)

กำหนดการ

25-27 มีนาคม 2562

สถานที่

โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี

Emergency Medical Toxicology (EMTox) course 2562

ขั้นตอนการสมัคร e-learning และ workshop EMTox2562

 1. สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบ e-learning
  • กรอกข้อมูล แล้วกดบันทึก
  • จะมี e-mail ยืนยันตัวตน ให้กดยืนยันจาก link ใน e-mail
 2. สมัคร Emergency medical toxicology ใช้

  enrollment key: emtox002

  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2561

 3. ชำระค่าลงทะเบียนเรียน workshop คนละ 2,500 บาท หน่วยสตางค์เท่ากับเลข ว.สองตัวท้ายของผู้เรียน ที่

ประกาศปรับโครงสร้างเว็บไซต์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

ประกาศปรับโครงสร้างเว็บไซต์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดย: