Course ฝึกอบรม

Emergency Medical Toxicology (EMTox) course 2562

ขั้นตอนการสมัคร e-learning และ workshop EMTox2562

 1. สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบ e-learning
  • กรอกข้อมูล แล้วกดบันทึก
  • จะมี e-mail ยืนยันตัวตน ให้กดยืนยันจาก link ใน e-mail
 2. สมัคร Emergency medical toxicology ใช้

  enrollment key: emtox002

  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2561

 3. ชำระค่าลงทะเบียนเรียน workshop คนละ 2,500 บาท หน่วยสตางค์เท่ากับเลข ว.สองตัวท้ายของผู้เรียน ที่

หลักสูตร EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture สำหรับปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบ Online

กำหนดการ

รับสมัคร

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

ช่วงเวลาเรียน

สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

TCEP Resuscitative procedure course ปีการฝึกอบรม 2561

ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร Resuscitative procedures course

 1. เลือกรอบที่ต้องการลงทะเบียน โดยกดไปตามลิงก์ด้านล่างของแต่ละรอบ โดยแต่ละรอบจะมีการจำกัดผู้เรียนอยู่ที่ 45 คน หากเต็มแล้วระบบจะไม่สามารถลงทำการลงทะเบียนเพิ่มได้ ให้ท่านเลือกรอบที่ต้องการต่อไป
 2. เตรียมไฟล์หลักฐานการโอนค่าใช้จ่าย เพื่อแนบเข้าไปกับข้อมูลอื่น
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 4. กด submit

หลักสูตร Emergencies in medical toxicology (EMTox) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตร Emergencies in medical toxicology (EMTox) นี้ขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ การแก้ไขและช่วยชีวิตฉุกเฉินเกี่ยวกับความเป็นพิษ จึงขอให้แพทย์ประจำบ้านเข้ารับการอบรมตามตารางดังนี้