กำหนดการหลักสูตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2567