เรื่อง กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปี 2561 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1

เนื่องจากมีข้อผิดพลาดทางเทคนิก ที่ต้องมีการเลื่อนปิดการเลือกลำดับในบางสถาบันทำให้การจัดทำประกาศล่าช้า ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้