Sponsor AMTCEP2018

แบบแจ้งความจำนงสนับสนุน Symposium และแสดงผลิตภัณฑ์

หลักเกณฑ์และอัตราการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ

12 “National EMS 2018 & 2nd ACTEP : ANNUAL CONFERENCE OF THAI EMERGENCY PHYSICIANS 2018”

11-13 March 2017  ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพ

  1. การสนับสนุนออกบูทแสดงสินค้าเป็นเวลา 3 วัน (วันที่ 11 - 13  มีนาคม 2561)

ประโยชน์ที่ได้รับ/แพ็คเกจ

อัตราการออกบูท

พื้นที่แสดงสินค้าขนาด 2 x 2 เมตร

50,000 บาท

หมายเหตุ : บริษัทหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะต้องจัดเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสัญลักษณ์สาหรับการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการแสดงตราสัญลักษณ์ทุกแห่ง รวมถึงป้ายแบนเนอร์ในขนาดที่กำหนดไว้โดยผู้จัดงาน แพ็คเกจการ สนับสนุนการออกบูทรวมถึง

• ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานได้รับการประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แสดงสินค้า

• พื้นที่แสดงสินค้าสามารถรองรับเจ้าหน้าที่ประจำบูทในแต่ละบูทจำนวน 1 คนต่อวัน

• สิทธิเข้าร่วมในพิธีเปิดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

• สิทธิการสนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 3 คน

  1. การสนับสนุนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

ป้ายชื่อและสายคล้องคอ ผู้สนับสนุน 1 ราย 50,000 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับป้ายชื่อ และสายคล้องคอซึ่งมีตราสัญลักษณ์หน่วยงานของท่าน เพื่อใช้สวมตลอด ระยะเวลาการประชุมเป็นเวลา 3 วัน

• สิทธิเข้าร่วมในพิธีเปิดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

• สิทธิการสนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 3 คน

หมายเหตุ : บริษัทหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะต้องจัดเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสัญลักษณ์สาหรับการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์และให้คณะกรรมการจัดการประชุมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายชื่อก่อนการจัดทำจริง

บริษัทเตรียมสายคล้องคอเท่ากับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

  1. การสนับสนุนด้านเอกสารประกอบการประชุม

กระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สนับสนุน 1 ราย 20,000 บาท

กระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนทุกคน เพื่อใช้ในการใส่เอกสารสำหรับการ ประชุม และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถนำไปใช้งานได้อีกในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ : บริษัทหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะต้องจัดทำกระเป๋าและจัดเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสัญลักษณ์สาหรับการ ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์และให้คณะกรรมการจัดการประชุมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายชื่อก่อนการจัดทำจริง

การลงโฆษณาบน ABSTRACT BOOK

Abstract book จะถูกแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยผู้สนับสนุนการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์บน Abstract book                   จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมอาร์ตเวิร์คที่พร้อมตีพิมพ์บนหนังสือ

การลงโฆษณาบน Abstract Book

บาท

ด้านในปกหน้า-เต็มหน้า

20,000

ด้านในปกหน้า-ครึ่งหน้า

15,000

ด้านในปกหลัง-เต็มหน้า

20,000

ด้านในปกหลัง-ครึ่งหน้า

15,000

ด้านนอกปกหลัง-เต็มหน้า

30,000

ด้านนอกปกหลัง-ครึ่งหน้า

20,000การสนับสนุน  Symposium

วันที่

Luncheon Symposium 1 ( Premium Grandballroom)

Luncheon Symposium 2

(Premium EP)

11 มีนาคม 2561

200,000 บาท

200,000 บาท

12 มีนาคม 2561

200,000บาท

200,000 บาท

13 มีนาคม 2561

200,000 บาท

200,000 บาทหมายเหตุ  : บริษัทหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะต้องจัดเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสัญลักษณ์สาหรับการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการแสดงตราสัญลักษณ์ทุกแห่ง

แพ็คเกจการสนับสนุนการ Symposium รวมถึง

●  สิทธิการสนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนี้

- สิทธิการสนับสนุน Luncheon Symposium 1 ( Premium Grandballroom) เข้าประชุมได้ จำนวน 6 คน

- สิทธิการสนับสนุน Luncheon Symposium 2  ( Premium EP)    เข้าประชุมได้ จำนวน 6 คน

●  สิทธิเข้าร่วมในพิธีเปิดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ท่าน

● ได้รับพื้นที่แสดงสินค้าขนาด 3 x 2 เมตร จำนวน 1 บูท ( Premium ) และมีสิทธิเลือกพื้นที่ก่อน

 

วิธีการชำระเงิน

1.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   ชื่อบัญชี  “บัญชีเงินบริจาคเพื่อชมรมแพทย์ฉุกเฉิน” เลขที่บัญชี 038-7-27069-7

2.จ่ายเป็นเช็คในนาม “บัญชีเงินบริจาคเพื่อชมรมแพทย์ฉุกเฉิน”

3.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   พันโท สุธี อินทรชาติ  โทร. 085-244-1669  E - mail : SUTHEE-ER@hotmail.com และ แพทย์หญิงภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ โทร. 086-397-3982 Email : Nize_ppp@hotmail.com

 

4.กรุณาส่งแบบแจ้งความจำนงสนับสนุน Symposium และแสดงผลิตภัณฑ์มาที่ E- mail: benbenpmk@hotmail.com