แบบฟอร์มจองซื้อแก้วที่ระลึกงาน AMTCEP2018

แก้วเก็บอุณหภูมิที่ระลึกงาน AMTCEP2018 limited edition จำนวนจำกัด ยิงด้วยเลเซอร์ ไม่ลอก มี 2 สี ดำ และน้ำเงิน

  • ราคาสั่งจองล่วงหน้า: รับในงาน 350 บาท, ส่งไปรษณีย์ +50 บาท
  • ราคาขายหน้างาน: 399 บาท
  1. โอนเงินตามยอดเงินที่ระบุในรายการจอง
    • โอนเงิน ที่ บัญชี: วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี: 038-7-34345-2
  2. ถ่ายภาพ หรือ scan หลักฐานโอนเงิน สำหรับส่งยืนยันโอนเงิน
  3. ที่แบบฟอร์มลงทะเบียนด้านล่าง: กรอกรายละเอียดลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่(กรณีให้ส่งไปรษณีย์) แนบภาพถ่ายหลักฐานโอนเงิน แล้วคลิกปุ่ม Submit เพื่อบันทึกข้อมูล
  4. เมื่อทำรายการครบถ้วน ระบบ​จะ​ส่ง​ E-mail ยืนยัน​รายการ​จอง​กลับไป โดยมีสถานะเป็นรอยืนยันการลงทะเบียน เมื่อรายการลงทะเบียนได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว จะมี E-mail แจ้งยืนยันอีกครั้ง
  5. กรุณานำหลักฐาน ยืนยันสถานะการสั่ง มารับที่หน้างาน
- มารับหน้างาน (350 บาท/ใบ) - ส่ง​ไปรษณีย์​ (ใบแรก 400​ บาท, ใบต่อไป 360 บาท/ใบ, ไม่เกิน 10 ใบ)​
บาท
เพื่อใช้ในการยืนยันสถานะการสั่งจอง
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.