การแก้ไขผลงานวิจัย

Primary tabs

หากต้องการแก้ไขผลงานวิจัย สามารถทำได้ภายในกำหนดเวลา

  1. ไปที่ link ส่งผลงานวิจัยที่ต้องการแก้ไข
  2. กดปุ่ม Remove submission
  3. กด continue เพื่อยืนยัน
  4. ทำการส่งผลงานวิจัย ตามขั้นตอนการส่งผลงานวิจัยอีกครั้ง