การส่งผลงานวิจัย

Primary tabs

ผู้ทำวิจัยจะต้องส่งไฟล์ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์ผู้ตรวจจำนวน 2 ท่าน ในการตรวจครั้งแรก ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2564

 1. Login เข้าระบบ
 2. เข้า Emergency Medicine Research 2563
 3. ที่ section ส่งผลงานวิจัย เลือก ส่งงานวิจัยสำหรับอาจารย์ท่านที่ 1
 4. กดปุ่ม Add Submission
 5. บันทึก:
  1. รายละเอียดเพิ่มเติมให้อาจารย์ผู้ตรวจที่ช่อง online text
  2. Upload ไฟล์ผลงานวิจัย โดยการคลิกที่ปุ่ม Add
 6. กดปุ่ม Save changes เพื่อบันทึก
 7. ที่ section ส่งผลงานวิจัย เลือก ส่งงานวิจัยสำหรับอาจารย์ท่านที่ 2 โดยจะต้อง upload ไฟล์สำหรับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านให้เหมือนกัน
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4.-6.