การตรวจสอบผลการตรวจงานวิจัย

Primary tabs

  1. เมื่อผลการตรวจได้รับการเผยแพร่แล้ว ผู้ส่งสามารถตรวจสอบผล ได้ที่ activity ส่งงานวิจัยสำหรับอาจารย์แต่ละท่าน