การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (The 4th Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians 2020)

ประกาศเลื่อนการประชุม AMTCEP2020 เป็นวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2563

สถานที่

โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและศูนย์การประชุม แจ้งวัฒนะ

อัตราค่าลงทะเบียน

Package ค่าลงทะเบียน
Early bird (ภายใน 28 ก.พ. 2563) 5,000 บาท
Regular (1-20 มี.ค. 2563) 5,500 บาท
On-site 6,000 บาท

กำหนดการ

30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563

30 กันยายน 2563

AMTCEP 2020 25-Mar-20

1 ตุลาคม 2563

AMTCEP 2020 26-Mar-20

2 ตุลาคม 2563

AMTCEP 2020 27-Mar-20

Image: