ลงทะเบียน AMTCEP2018

สำหรับบุคลากรกลุ่มที่มิใช่แพทย์ ที่เข้าเกณฑ์ สามารถ ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนจากสพฉ.

 

ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ และเข้าระบบ (หากต้องการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนภายหลัง)

 1. หากท่านยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้สมัครบัญชีผู้ใช้

 2. หลังจากสมัคร ท่านสามารถ Login เข้าใช้งาน

ลงทะเบียน AMTCEP2018

 1. โอนเงินตามยอดเงินที่ระบุในรายการจอง หากมีเลขใบประกอบวิชาชีพ ให้ระบุเศษสตางค์ตรงกับ หมายเลข 2 ตัวท้าย ของใบประกอบวิชาชีพ
  1. โอนเงิน ที่ 
   บัญชี: วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
   ธนาคารทหารไทย  บัญชีออมทรัพย์
   เลขบัญชี: 038-7-34345-2

  2. ถ่ายภาพ หรือ scan หลักฐานโอนเงิน สำหรับส่งยืนยันโอนเงิน

 2. ที่แบบฟอร์มลงทะเบียนด้านล่าง: กรอกรายละเอียดลงทะเบียน ชื่อผู้เข้าประชุม สถานที่ทำงาน เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ วิชาชีพ แนบภาพถ่ายหลักฐานโอนเงิน แล้วคลิกปุ่ม Submit เพื่อบันทึกข้อมูล

 3. เมื่อทำรายการครบถ้วน ระบบ​จะ​ส่ง​ E-mail ยืนยัน​รายการ​จอง​กลับไป โดยมีสถานะเป็นรอยืนยันการลงทะเบียน เมื่อรายการลงทะเบียนได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว จะมี E-mail แจ้งยืนยันอีกครั้ง

 4. ท่านสามารถดูรายการจองย้อนหลังทั้งหมด

แจ้งปัญหา หรือสอบถามข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายลงทะเบียนงานประชุม ATCEP email: jiam.sutasinee@gmail.com หรือโทร 098-678-9732 ในเวลาทำการ

หมายเหตุ

 1. คณะ​ผู้​จัด​ขอ​สงวน​สิทธิ์​การ​ยืนยัน​​ลงทะเบียน​ ให้​กับรายการ ที่​ข้อมูล​ไม่​ครบถ้วน​ และ​​เอกสาร​การ​โอน​เงิน​ที่​ไม่​ชัดเจน​
 2. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
บาท
อัตราค่าลงทะเบียนเป็นไปตามวิชาชีพ กรุณาโอนเงิน และส่งหลักฐานแนบด้านล่าง
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
กรุณาระบุข้อจำกัดด้านอาหาร เว้นว่าง หากไม่มี
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.