ข้อมูลสำหรับผู้สนับสนุน ACTEP2017

Download PDF

หลักเกณฑ์และอัตราการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2559

เรื่อง “ACTEP : ANNUAL CONFERENCE OF THAI EMERGENCY PHYSICIANS 2017” ครั้งที่ 5

14-16 March 2017 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพ

 1. การสนับสนุนออกบูทแสดงสินค้าเป็นเวลา 4 วัน (วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2560)

ประโยชน์ที่ได้รับ/แพ็คเกจ

อัตราการออกบูท

พื้นที่แสดงสินค้าขนาด 3 x 2 เมตร

50,000 บาท

 หมายเหตุ : บริษัทหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะต้องจัดเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสัญลักษณ์สาหรับการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการแสดงตราสัญลักษณ์ทุกแห่ง รวมถึงป้ายแบนเนอร์ในขนาดที่กำหนดไว้โดยผู้จัดงาน แพ็คเกจการ สนับสนุนการออกบูทรวมถึง

 

 • ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานได้รับการประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แสดงสินค้า
 • พื้นที่แสดงสินค้าสามารถรองรับเจ้าหน้าที่ประจำบูทในแต่ละบูทจำนวน 1 คนต่อวัน
 • สิทธิเข้าร่วมในพิธีเปิดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สิทธิการสนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 3 คน

 

 1. การสนับสนุนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

ป้ายชื่อและสายคล้องคอ ผู้สนับสนุน 1 ราย 50,000 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับป้ายชื่อ และสายคล้องคอซึ่งมีตราสัญลักษณ์หน่วยงานของท่าน เพื่อใช้สวมตลอด ระยะเวลาการประชุมเป็นเวลา 3 วัน

 • สิทธิเข้าร่วมในพิธีเปิดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สิทธิการสนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 3 คน

หมายเหตุ : บริษัทหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะต้องจัดเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสัญลักษณ์สาหรับการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์และให้คณะกรรมการจัดการประชุมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายชื่อก่อนการจัดทำจริง

บริษัทเตรียมสายคล้องคอเท่ากับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

 1. การสนับสนุนด้านเอกสารประกอบการประชุม

กระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สนับสนุน 1 ราย 20,000 บาท

กระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนทุกคน เพื่อใช้ในการใส่เอกสารสำหรับการ ประชุม และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถนำไปใช้งานได้อีกในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ : บริษัทหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะต้องจัดทำกระเป๋าและจัดเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสัญลักษณ์สาหรับการ ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์และให้คณะกรรมการจัดการประชุมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายชื่อก่อนการจัดทำจริง 

การลงโฆษณาบน ABSTRACT BOOK

Abstract book จะถูกแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยผู้สนับสนุนการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์บน Abstract book จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมอาร์ตเวิร์คที่พร้อมตีพิมพ์บนหนังสือ

การลงโฆษณาบน Abstract Book

บาท

ด้านในปกหน้า-เต็มหน้า

20,000

ด้านในปกหน้า-ครึ่งหน้า

15,000

ด้านในปกหลัง-เต็มหน้า

20,000

ด้านในปกหลัง-ครึ่งหน้า

15,000

ด้านนอกปกหลัง-เต็มหน้า

30,000

ด้านนอกปกหลัง-ครึ่งหน้า

20,000

การสนับสนุน Symposium

วันที่

Morning Symposium

(Gold)

Luncheon Symposium

( Premium )

Evening Symposium

(Gold)

14 มีนาคม 2560

-

200,000 บาท

85,000 บาท

15 มีนาคม 2560

85,000บาท

200,000บาท

85,000 บาท

16 มีนาคม 2560

85,000บาท

200,000 บาท

85,000 บาท

หมายเหตุ : บริษัทหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะต้องจัดเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสัญลักษณ์สาหรับการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการแสดงตราสัญลักษณ์ทุกแห่ง

แพ็คเกจการสนับสนุนการ Symposium รวมถึง

 • สิทธิการสนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนี้
  • สิทธิการสนับสนุน Morning Symposium (Gold) เข้าประชุมได้ จำนวน 3 คน
  • สิทธิการสนับสนุน Luncheon Symposium ( Premium ) เข้าประชุมได้ จำนวน 6 คน
  • สิทธิการสนับสนุน Evening Symposium (Gold) เข้าประชุมได้ จำนวน 3 คน
 • สิทธิเข้าร่วมในพิธีเปิดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ท่าน
 • ได้รับพื้นที่แสดงสินค้าขนาด 3 x 2 เมตร จำนวน 1 บูท (Gold)
 • ได้รับพื้นที่แสดงสินค้าขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 1 บูท ( Premium )

 วิธีการชำระเงิน

1.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชื่อบัญชี “บัญชีเงินบริจาคเพื่อชมรมแพทย์ฉุกเฉิน” เลขที่บัญชี 038-7-27069-7

2.จ่ายเป็นเช็คในนาม “บัญชีเงินบริจาคเพื่อชมรมแพทย์ฉุกเฉิน”

3.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พันโทหญิง วรณิสร์ อมรทรงชัย โทร. 080-226-8888 E - mail :Woranis@yahoo.com

พันโท สุธี อินทรชาติ โทร. 085-244-1669 E - mail : suthee-er@hotmail.com

4.กรุณาส่งแบบแจ้งความจำนงสนับสนุน Symposium และแสดงผลิตภัณฑ์มาที่ E- mail: benbenpmk@hotmail.com