กำหนดการ และขั้นตอนการสมัคร

Primary tabs

ขั้นตอนการใช้งานระบบสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2567

 1. บันทึกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์แพทย์สภา และ print เอกสารเก็บเป็นไฟล์ pdf
 2. โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย > ชื่อบัญชี: วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส. > ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-25854-0
 3. สมัครระบบการสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ https://apply.tcep.or.th ยืนยัน email
 4. หากมีบัญชีผู้ใช้แล้ว สามารถ login
 5. ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน และจำนวนที่เปิดรับสมัคร
 6. บันทึกแบบฟอร์มสมัครเข้ารับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน 2567 (1 บัญชีผู้ใช้ จะสามารถบันทึกแบบฟอร์มได้ 1 ชุด กรณีต้องการแก้ไขให้ดูข้อ 7.)
 7. หลังจากบันทึกแล้ว ท่านสามารถ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลที่เคยบันทึก
 8. ออกจากระบบ

หมายเหตุ:

 • 1 บัญชีผู้ใช้ จะสามารถบันทึกแบบฟอร์มได้ 1 ชุด
 • ระบบจะทำการตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน และเลขใบประกอบวิชาชีพ หากเคยใช้ในการบันทึกใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถบันทึกซ้ำได้
 • ผู้สมัครสามารถบันทึกข้อมูลเบื้องต้น และกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยใช้บัญชีผู้ใช้เดิม ในระหว่างช่วงเวลาเปิดรับสมัคร
 • หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ webmaster@tcep.or.th