ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงานมอบวุฒิบัตรประจำปี 2560

ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ และเข้าระบบ

 1. หากท่านยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้สมัครบัญชีผู้ใช้

 2. หลังจากสมัคร ท่านสามารถ Login เข้าใช้งาน

จองลงทะเบียน ACTEP2017

 1. ไปที่รายการ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมอบวุฒิบัตรประจำปี 2560 สำหรับผู้จบก่อนพ.ศ.2560 หรือ สำหรับผู้จบพ.ศ.2560

 2. เลือกรายการที่ต้องการจอง โดยคลิกปุ่ม Add to cart

 3. กรอกรายละเอียดลงทะเบียน ชื่อผู้เข้าประชุม รุ่นที่จบ น้ำหนัก ส่วนสูง แล้วคลิกปุ่ม Add to cart เพื่อบันทึกข้อมูล

 4. หากต้องการลงทะเบียนเพิ่ม ให้ทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 1

ส่งรายการจองลงทะเบียน

 1. ไปที่รวมรายการลงทะเบียน จะแสดงรายการลงทะเบียนที่เลือกไว้

 2. ตรวจสอบรายการ หากมีรายการที่ไม่ต้องการ คลิกปุ่ม Remove หน้ารายการ

 3. ส่งรายการจอง โดยคลิกปุ่ม Checkout

 4. ที่หน้า Checkout กรอกข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จในช่อง Billing information บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมในช่อง comments แล้วกดปุ่ม Review order

 5. ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่ม Submit order

 6. หน้า​จอ​จะ​แสดง​หมายเลขรายการจอง​ที่​เป็น​สถานะ​รอ​ตรวจสอบโอนเงิน​ ยอด​เงิน​ที่​ต้อง​ชำระ​ ซึ่งจะใช้​อ้างอิงกับหลักฐานโอนงิน​​ และ​ เมื่อทำรายการครบถ้วน ระบบ​จะ​ส่ง​ E-mail ยืนยัน​รายการ​จอง​กลับไป

 7. ท่านสามารถดูรายการจองย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ หน้าข้อมูลผู้ใช้ -> Orders

โอนเงิน

 1. โอนเงินตามยอดเงินที่ระบุในรายการจอง ที่
  บัญชี: วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
  ธนาคารทหารไทย  บัญชีออมทรัพย์
  เลขบัญชี: 038-7-34345-2

 2. ถ่ายภาพ หรือ scan เอกสารโอนเงิน สำหรับส่งเอกสารยืนยันโอนเงิน

ส่งเอกสารยืนยันการโอนเงิน

 1. ไปที่หน้าส่งเอกสารโอนเงิน

 2. เลือกหมายเลขรายการจอง ที่ต้องการชำระ กรอกข้อมูล วัน เวลา ธนาคารต้นทางที่โอนเงิน และแนบภาพถ่ายหลักฐานโอนเงิน ที่แสดงรายละเอียดชัดเจน เมื่อครบถ้วนแล้วกดบันทึ

 3. เอกสารโอนเงินจะได้รับการตรวจสอบภายใน 3 วันทำการ เมื่อ​ตรวจ​สอบเรียบร้อยแล้ว​ ท่าน​จะ​ได้​รับ​ E-mail แจ้งสถานะการจอง “ตรวจสอบชำระเงินแล้ว”​ และ​ใบ​เสร็จ​อิเล็กทรอนิกส์​ เพื่อ​ใช้​เป็น​หลักฐาน​ใน​การ​เข้า​ประชุม​ และ​รับ​ใบ​เสร็จรับเงินฉบับจริง​ต่อ​ไป

แจ้งปัญหา หรือสอบถามข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายลงทะเบียนงานประชุม ACTEP actep2017@tcep.or.th โทรศัพท์ 092-3647559 08:30 - 17:00 วันทำการ

หมายเหตุ

 

 1. กรุณาโอนเงิน และส่งหลักฐานโอนเงินภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ส่งรายการจอง

 2. คณะ​ผู้​จัด​ขอ​สงวน​สิทธิ์​การ​ยืนยัน​​ลงทะเบียน​ ให้​กับรายการ ที่​ข้อมูล​ไม่​ครบถ้วน​ และ​​เอกสาร​การ​โอน​เงิน​ที่​ไม่​ชัดเจน​