คู่มือ e-Logbook สำหรับอาจารย์

Tags: 

สำหรับอาจารย์ผู้ดูแล

การอนุมัติรายการขอสมัครเข้ากลุ่มสำหรับอาจารย์ผู้ดูแล

 1. login โดยจะต้องเป็น user account ที่มีสิทธิ์ group moderator
 2. เข้าหน้า รายชื่อสถาบันฝึกอบรม คลิกชื่อสถาบัน ที่จะทำรายการ
 3. คลิกที่ People เพื่อเข้าสู่หน้าชื่อผู้ใช้ ใน column STATE ที่แสดงค่า Pending คือ รายการรออนุมัติ, ค่า Active คือ อนุมัติแล้ว
 4. คลิกที่ edit link ในคอลัมน์หลังชื่อผู้ใช้ที่ต้องการอนุมัติ
 5. เลือก Status เป็น Active, Roles ให้เว้นว่าง
 6. กดปุ่ม Update membership

การเพิ่มชื่อเข้ากลุ่มโดยตรง

 1. login โดยจะต้องเป็น user account ที่มีสิทธิ์ group moderator
 2. เข้าหน้า รายชื่อสถาบันฝึกอบรม คลิกชื่อสถาบัน ที่จะทำรายการ
 3. คลิกที่ Add People เพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มชื่อเข้ากลุ่ม
 4. ใส่ชื่อ user ที่ต้องการเพิ่มในช่อง User name, Roles ให้เว้นว่าง
 5. กดปุ่ม Add user

การเรียกดูรายการ e-Logbook รายสถาบัน (e-Logbook entries)

 1. login
 2. เข้าหน้า e-Logbook -> e-Logbook entries