กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2566

กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2566

ผู้เข้าสอบ

  • ** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดการสอบ

จำนวนผู้เข้าสอบ : รอบละ 44 คน

เปิดเลือกช่วงเวลาสอบ : 4 กันยายน 2566 09:00 - 8 กันยายน 2566 16:00

** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดจัดวันสอบทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้

  1. รอบที่ 1-1: 11 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  2. รอบที่ 1-2: 15 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลศิริราช
  3. รอบที่ 1-3: 12 มกราคม 2567 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การโอนเงินค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

โอนเงินมาที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” เลขบัญชี 142-0-25854-0

ขั้นตอนการลงทะเบียน และสอบ comprehensive life support 2566

  1. login บัญชีผู้ใช้ หรือลงทะเบียน ระบบ learn.logroll07.com ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้
  2. สมัครเข้าสอบ (สามารถดำเนินการล่วงหน้าได้):
  3. เลือกช่วงเวลาสอบ **ภายในช่วงเวลา 4 กันยายน 2566 09:00 - 8 กันยายน 2566 16:00 **: กดปุ่ม Become member of เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน "Become the member of ..." อีกครั้ง
  4. ส่งรายละเอียด และหลักฐานการโอนเงิน
  5. เข้าสอบตามช่วงเวลาที่ระบุ (เกณฑ์การผ่าน 4 ใน 5 ข้อ)
  6. เมื่อสอบผ่านแล้ว จะสามารถเข้ามา download และ print certificate ได้

อ้างอิง: https://tcep.or.th/TCEPCLS/2566