กำหนดการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1

กำหนดการ

คัดเลือกครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ ประกาศผล รับรองผล
1 1-31 ตุลาคม 2564 10 พฤศจิกายน 2564 12 พฤศจิกายน 2564 ---
2 --- 15 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564 ---
3 23 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 13 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564 13 มกราคม 2565