กำหนดการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบ 2/2564

แบบฟอร์มสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รอบที่ 2 ครั้งที่ 1

กำหนดการ

วันที่
16-31 มี.ค. 2564 ประกาศกำหนดการคัดเลือกรอบ 2 และสมัครคัดเลือกรอบ 2 ครั้งที่ 1
2 เม.ย. 2564 คัดเลือกรอบ 2 ครั้งที่ 1
5-7 เม.ย. 2564 ประกาศตำแหน่งว่าง
8-23 เม.ย. 2564 คัดเลือกรอบ 2 ครั้งที่ 2

สถาบันที่เปิดรับสมัคร และจำนวนที่เปิดรับ