ประกาศผลผู้ชนะการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567

ผู้ชนะการนำเสนอวิจัย อันดับ 1 ของแต่ละห้อง จะได้รับเชิญไปนำเสนอในงานประชุมของวิทยาลัย AMTCEP ในเดือน ตุลาคม 67 และ เมื่อยอมรับที่จะนำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าว

ED management

Name Surname Institute Topic
Mananchaya Tamdet โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Factors associated with under triage in emergency room at Chiangrai Prachanukrhoh Hospital
Sarunpakorn Permpatdechakul คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ability of the National Early Warning Score Version 2 (NEWS2) to Predict a Revisit within 48 Hours after Discharge in the Emergency Department
Korawan Singhasut โรงพยาบาลชลบุรี The change of Modified Early Warning Score (MEWS) for predict survival outcome of emergency patients

ED management and misc.

Name Surname Institute Topic
PUNNAPORN LOYMAI คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Accuracy of FAST-ED for assessment large vessel occlusion of acute ischemic stroke in emergency department, Thammasat University Hospital
guyphol kasemlawan คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Validity of RAMA-We Ruptured Appendicitis Risk Score to predict ruptured appendicitis in emergency department
Paradee Suhansa คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Effects of etomidate shortage on outcomes of rapid sequence intubation(RSI) in emergency department of Ramathibodi hospital, the university hospital in Thailand

Airway and Pulmonary

Name Surname Institute Topic
Jirat Tosibphanom คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Mechanical ventilator versus bag-valve ventilation during cardiopulmonary resuscitation in the emergency department: a prospective, randomized trial (CPR-VENT trial)
Phanuphat Limpanawat สป-โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร comparison of chest compression quality of CPR between metronome and song , an experimental study
Petcharat Pokawattana กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Comparison between dominant and non-dominant hand position on effectiveness of chest compression by health-care provider in a simulated setting : a randomized controlled, crossover study

CPR/EMS

Name Surname Institute Topic
Kawisara Chaimuang คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU prehospital triage webpage
Soravit Manopetchkasem คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Response rate of community first responder activation among out-of-hospital cardiac arrest patients
Patiman Chanrak คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prehospital time intervals in Thailand during COVID-19

Airway & Pulmonary

Name Surname Institute Topic
Nat Chatchairatanavej คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Treatment Outcomes of High-Dose Inhaled Corticosteroid as Add-on Therapy in Asthma Exacerbation at Emergency Department: A Triple-blind Randomized Controlled Trial
thitipat mungjadetanadee คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล The Effect of Etomidate and Ketamine on Peri-intubation Hypotension in Elderly Patients in the Emergency Department
Kittipot Kiatpattanachai คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล The treatment failure and clinical efficacy comparison of budesonide metered-dose inhaler and systemic steroid in acute COPD exacerbation

Cardiovascular

Name Surname Institute Topic
pongpob koedkietpong คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Nasal High Flow Oxygen Versus Non Invasive Positive Pressure Ventilation in Emergency Department Patients With Cardiogenic Pulmonary Edema: A Randomized Non-inferiority Trial
Chatinan Yusuk คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Utilization of chest wall diameter to predict chest wall thickness in Thai population
Jetsada Phodapol คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ROX index in predicting intubation rate among acute cardiogenic pulmonary edema patients presenting in emergency department using high flow nasal cannula versus non-invasive ventilation

Ultrasound / Med-ed / Epidemiology

Name Surname Institute Topic
Ronnapop Jaluspikultip คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Association between lung ultrasound score and endotracheal intubation in patient with pneumonia in emergency department
chanakan charoensuksombun คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Diaphragm function by ultrasound as a guide tool for NIV failure in COPD with AE
sarisa chutimathikul คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล lung ultrasound score in predicting intubation rate among acute decompensated heart failure in emergency department using high flow nasal cannula versus non-invasive ventilation

Infectious / Resuscitation

Name Surname Institute Topic
Ratcharin Niamjumnong คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Early identification of patients requiring massive transfusion for traumatic patients
Nuttamon Sangskul คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Factors and clinical prediction score for complication development after cellulitis diagnosis in adult
Poonyanutch Rinprasertmeechai คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Clinical outcome between Methylprednisolone and Dexamethasone treatment in hospitalized severe covid-19 pneumonia patients

Toxicology

Name Surname Institute Topic
Sukrist Nontakorn คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช Diagnostic accuracy of thrombin time for detecting hypofibrinogenemia in green pit viper Envenomation in Bangkok
sivilai hengtrakul คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช The association between the 20-minute whole blood clotting time (20WBCT) and the fibrinogen level in green pit viper envenomation in Bangkok
Kanokporn Pongvirat คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช Fibrinogen quantification on a chip using microfluidic technique in patients with suspected green pit viper bite

Geriatric / GI / Trauma

Name Surname Institute Topic
Sirasa Kampan คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช A non-inferiority randomized controlled trial comparing nebulized ketamine to intravenous morphine for older adults in the emergency department with acute musculoskeletal pain
Pim Sutthirak คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล The impact of implementing daily delirium assessment on emergency department geriatric patients on delirium diagnosis, hospital length of stay, and in-hospital mortality.
Ponpich Prajammuang คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Outcomes of endotracheal tube intubation in elderly patients with and without fulfilling palliative care criteria at an emergency department