การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

Primary tabs

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการยืนยันตัวตนบนบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์วิทยาลัย มีขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตนดังนี้

สมัครบัญชีผู้ใช้ หรือ login ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มี แล้วไปที่หน้าบัญชีผู้ใช้ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน ที่หน้าลงทะเบียน ระบุวิชาชีพเป็น"แพทย์ฉุกเฉิน" โดยเอกสารยืนยันตัวตน (อย่างน้อย 1 รายการ) ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล สำหรับผู้ที่เคยยืนยันตัวตน และได้สิทธิ์สมาชิกสามัญแล้ว

ขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส่งข้อมูลการสมัครที่แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สมัคร โดยชื่อของผู้สมัคร และบัญชีผู้ใช้ในระบบจะต้องตรงกัน เมื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะมี e-mail ยืนยันตอบกลับไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ election@tcep.or.th