ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในงานประชุมประจำปีครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๖