1 นายแพทย์ ฤทธิรักษ์ โอทอง

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
1
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
ฤทธิรักษ์ โอทอง
อายุ: 
43ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Emory University/Georgia Poison Center, Atlanta, Georgia, USA
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
28371
คุณวุฒิ: 
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Postdoctoral Fellowship in Medical Toxicology, Emory University/Georgia Poison Center, Atlanta, Georgia, USA
  • อนุมัติบัตรอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
ตำแหน่ง: 
อาจารย์ และ รองหัวหน้าภาควิชา
ผลงานสำคัญ: 

National - 2018-present: Sub-committee member for Residency Training and Examination, Thai College of Emergency Physicians, Thai Medical Council - 2018-present: Chair, International Affairs and Board member, Thai Society of Clinical Toxicology - 2020-present: Section editor (Medical Toxicology), Thai Journal of Emergency Medicine

International - 2013-present: Journal reviewer, The Journal of Emergency Medicine (JEM) - 2015-present: Journal reviewer, Clinical Toxicology - 2017 Second place, Young Investigator Award, 2017 Congress of the European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT), Basel, Switzerland - 2018 Fellow of the American College of Medical Toxicology (FACMT) - 2018-present: Editor, Toxinz Poison Information Database, University of Otago, New Zealand - 2021-present: The International Federation for Emergency Medicine (IFEM) Core Curriculum and Education Committee - 2022-present: Guest editor (Snakebite and Clinical Toxinology), Toxins

International Speaker (past 3 years) - 2021 Exotic envenomations in the US and Southeast Asia. EMRA, ACEP21 Scientific Assembly, Boston, USA (Virtual) - 2020 American College of Medical Toxicology Webinar Series: Update From the Front Lines – Protesters, Tear gas, and COVID-19 (Virtual) - 2020 Middle East and North Africa Clinical Toxicology Association (MENATOX) Congress, Istanbul, Turkey 1. Diagnosis and management of drug induced QT prolongation 2. Antivenom Stockpile Project in Thailand - 2019 North American Congress of Clinical Toxicology (NACCT), Nashville, Tennessee, USA. 1. Clinical Recommendation Toxicology Collaborative Update: QT measurement systematic review 2. An Overview of Medical Toxicology, PCCs and Antidote Stockpile in Thailand

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

ต่อยอดและส่งเสริมงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินไทยที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินไทยด้วยองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล