ขั้นตอนการลงทะเบียน EMTox e-learning

  1. สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบ e-learning
    • กรอกข้อมูล แล้วกดบันทึก
    • จะมี e-mail ยืนยันตัวตน ให้กดยืนยันจาก link ใน e-mail
  2. สมัคร Emergency medical toxicology ใช้ enrollment key: emtox01
  3. จองอุปกรณ์เข้า workshop
  4. สมัครเข้า workshop
  5. เข้าดูเนื้อหา
  6. ทำข้อสอบ (เกณฑ์การผ่าน 80%)