กำหนดการงานนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี

การนำเสนอผลงานวิจัย
● นำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษ
● ไฟล์ที่ใช้นำเสนอ:ต้องเป็น นามสกุล .pptx หรือ .ppt เท่านั้น
● ระยะเวลารวม 10 นาที แบ่งเป็น:
o เวลานำเสนอ 8 นาที
o เวลาซักถาม 2 นาที

*** แพทย์ประจำบ้านที่จะนำเสนอ ต้องส่งสไลด์ (pptxหรือ ppt เท่านั้น) ล่วงหน้าทุกคน ***
แพทย์ประจำบ้านตรวจสอบ ชื่อ และลำดับการนำเสนอ
ตรวจสอบ ชื่อ ห้องและลำดับการนำเสนอ ที่นี่

แพทย์ประจำบ้าน ส่งสไลด์ ที่จะใช้นำเสนอล่วงหน้า ผ่านช่องทาง online
upload slides ล่วงหน้า ภายใน 17 ก.พ. 2563
- ไฟล์ slides เฉพาะไฟล์นามสกุล .pptx หรือ .ppt ขนาดไม่เกิน 10 MB
- ระบุชื่อไฟล์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนี้
(ชื่อห้อง RJH/RAMA1-5) _ (ลำดับที่เป็นเลข 2หลัก) _(ชื่อผู้นำเสนอ).pptx
เช่น RJH1_09_Jirapong.pptx , RAMA1_01_supattra.pptx
- ส่ง slides ที่จะใช้นำเสนอล่วงหน้า ที่: ส่งslides กดที่นี่