เอกสารที่ต้องเตรียม

nongoomz01's picture

ในกรณีที่ผมเป็น Intern1 กำลังใช้ทุนปีแรก หลักฐานการเพิ่มพูนทักษะ จะเป็นอย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

ถึง คุณหมอ Nongoomz01 หลักฐานการเพิ่มพูนทักษะ ให้คุณหมอดำเนินการติดต่อกับทางการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่คุณหมอปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะอยู่นะครับ โดยให้ทางการเจ้าหน้าที่ร่างหนังสือราชการ ยืนยันว่า คุณหมอกำลังปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาลดังกล่าว และจะสิ้นสุดการเพิ่มพูนทักษะในก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 (โดยปกติถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะจบก่อนอยู่แล้วครับ) และลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ scan และ upload ลงในเว็บของ วฉท. ได้เลยครับภุมรินทร์  แซ่ลิ่มรองเลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย