ข้อมูลการสมัคร

PK_parvoraphon's picture

หลังการบันทึกข้อมูล และ upload เอกสารการสมัคร ลงในวิทยาลัยเเพทย์ฉุกเฉินแล้วได้e-mail ยืนยัน และ link สำหรับการเข้ามาแก้ไขข้อมูลการสมัคร ถือเป็นการจบขั้นตอนการสมัครเเล้วใช่ไหมครับ  ไม่ต้องส่งเอกสารอะไรต่อทางไปรษณีย์อีกใช่ไหมครับ ที่เหลือก็เเค่รอประกาศต่อจากทางราชวิทยาลัยอย่างเด่วใช่ไหมครับ

ถึง ตุณหมอ Parvoraphon

ใช่ครับ การสมััครทำ "สอง" ครั้ง.

1. สมัครกับแพทยสภา เพื่อลงทะเบียนกับแพทยสภา

2. สมัครกับ วฉท. เพื่อให้ วฉท. ดำเนินการลงทะเบียน และเก็บรวบรวมหลักฐานครับ

ประกาศปีนี้ คุณหมอไม่ต้องส่งหลักฐานคัวจริงมาที่ วฉท. ทางไปรษณีย์ แต่ให้ถือหลักฐานไปที่สถาบันที่คุณหมอเลือกสมัคร หากคุณหมอได้รับการคัดเลือก สถาบันจะดำเนินการเก็บหลักฐานของคุณหมอไว้ หรือไม่ก็ติดต่อให้คุณหมอส่งหลักฐานมายังสถาบันเพื่อรวบรวมหลักฐาน แต่ถ้าไม่่ได้รับการคัดเลือก ให้คุณหมอนำเอกสารตัวจริงไปยื่นที่สถาบันลำดับที่ ๒ และ ๓ ตามลำดับ 

เนื่องจากในปีที่แล้ว มีปัญหาว่า หลักฐานส่งมาที่วิทยาลัย แต่ไม่มีผุ้ตรวจสอบ เอกสารเป็นร้อยฉบับ และมีปัญหาเอกสารสูญหาย ทำให้ต้องติดต่อประสานงานกันวุ่นวาย ปีนี้ทาง วฉท. จึงขอรบกวนสถาบันฝึกอบรมตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน และส่งมายังวิทยาลัยเพื่อดำเนินการส่งแพทยสภาต่อไปครับ

ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม

รองเลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

เนื่องจาก แพทยสภา ไม่ได้มีการ update แบบฟอร์มของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ทำให้ท้ายแบบฟอร์มยังมีคำสั่งให้ดำเนินการส่งหลักฐานมาที่วิทยาลัยอยู่ ทางนายทะเบียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ