กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2565

Primary tabs

ผู้เข้าสอบ

 • ** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดการสอบ

จำนวนผู้เข้าสอบ : รอบละ 40 คน

เปิดเลือกช่วงเวลาสอบ : 15 ส.ค. 2565 09:00 น. - 19 ส.ค. 2565 16:00 น.

** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดจัดวันสอบทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

 1. รอบที่ 1-1: วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลศิริราช
 2. รอบที่ 1-2: วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 3. รอบที่ 1-3: วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 4. รอบที่ 1-4: วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 โรงพยาบาลศิริราช

การโอนเงินค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

โอนเงินมาที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” เลขบัญชี 142-0-25854-0

ขั้นตอนการลงทะเบียน และสอบ comprehensive life support 2564

 1. login บัญชีผู้ใช้ หรือลงทะเบียน ระบบ learn.logroll07.com ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้
 2. สมัครเข้าสอบ (สามารถดำเนินการล่วงหน้าได้):
 3. เลือกช่วงเวลาสอบ **ภายในช่วงเวลา 15 ส.ค. 2565 09:00 น. - 19 ส.ค. 2565 16:00 น. **: กดปุ่ม Become member of เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน "Become the member of ..." อีกครั้ง
 4. ส่งรายละเอียด และหลักฐานการโอนเงิน
 5. เข้าสอบตามช่วงเวลาที่ระบุ (เกณฑ์การผ่าน 4 ใน 5 ข้อ)
 6. เมื่อสอบผ่านแล้ว จะสามารถเข้ามา download และ print certificate ได้

อ้างอิง: https://tcep.or.th/TCEPCLS/2565