กำหนดการสอบประมวลความรู้การกู้ชีพขั้นสูง 2564 รอบที่ 2

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลศิริราช