ขั้นตอนการลงทะเบียน และสอบ comprehensive life support 2563 รอบที่ 2

Primary tabs

ผู้ที่ต้องเข้าสอบ จะได้รับการลงทะเบียนเข้าใน course การสอบโดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าลงทะเบียน ภายใน 15 ม.ค. 2564

  1. โอนเงินค่าลงทะเบียน 3,000 บาท เข้าบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 142-0-25854-0
  2. login
  3. ไปที่ TCEP Comprehensive life support exam 2563 รอบที่ 2
  4. ส่งรายละเอียด และหลักฐานการโอนเงิน เมื่อส่งแล้วจะมี e-mail ยืนยันกลับไป
  5. เข้าสอบตามช่วงเวลาที่ระบุ (เกณฑ์การผ่าน 4 ใน 5 ข้อ)
  6. เมื่อสอบผ่านแล้ว จะสามารถเข้ามา download และ print certificate ได้

กำหนดการสอบ

  • วันที่ 23 ม.ค. 2564
  • สถานที่สอบ: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การประเมินผล

ผู้สอบสามารถติดตามผลการสอบ ได้ที่ TCEP Comprehensive Life Support 2563 รอบที่ 2