ขั้นตอนการสมัคร ส่งข้อมูล และเอกสารเพื่อสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการสมัครเพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1

 1. กรอกใบสมัคร ที่เว็บแพทยสภา print และลงนาม
 2. โอนค่าธรรมเนียมการสมัครไปที่บัญชีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน เก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อประกอบเอกสารการสมัคร
  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 700 บาท + เศษสตางค์เท่ากับ 2 ตัวท้ายของเลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • บัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี: “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 142-0-25854-0
 3. login หรือลงทะเบียนเว็บไซต์วิทยาลัย
  • ตรวจสอบ e-mail และยืนยันตัวตน
  • ตรวจสอบใน spam/junk folder
  • หากไม่ได้รับ e-mail กรุณาติดต่อ webmaster@tcep.or.th
 4. บันทึกข้อมูล และ upload เอกสารการสมัคร ที่แบบฟอร์มรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 1 ต.ค. - 7 พ.ย. 2561
 5. เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมี e-mail ยืนยัน และ link สำหรับการเข้ามาแก้ไขข้อมูลการสมัคร
 6. การแก้ไขรายละเอียดการสมัคร
  • สามารถเข้าแก้ไขจาก ตาม link ใน e-mail ยืนยัน
  • ผู้สมัคร สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลการสมัครได้จนกว่าจะหมดเขตรับสมัคร
  • หลังหมดเขตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลการสมัครได้
  • ข้อมูลการสมัคร จะถูกส่งให้สถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัครเลือกต่อไป
 7. ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารชุดจริงมาแสดง ที่สถาบันฝึกอบรม ในวันสัมภาษณ์คัดเลือก

หากพบปัญหาการใช้งานบนเว็บไซต์ ติดต่อ webmaster@tcep.or.th