กำหนดการนำเสนองานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2561: 22 ก.พ. 2562

แนวทางการนำเสนอผลงานวิจัย

 • นำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษ
 • ไฟล์ที่ใช้นำเสนอ:
 • ต้องเป็น นามสกุล .pptx เท่านั้น
 • ระยะเวลานำเสนอ รวม 10 นาที แบ่งเป็น:
  • เวลานำเสนอ 8 นาที
  • เวลาซักถาม 2 นาที

ส่ง Abstract ภาษาอังกฤษ: 24 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562:

load slides ล่วงหน้า ภายใน 17 ก.พ. 2562

เพื่อเพิ่มความสะดวก และลดปัญหาความสับสนในวันนำเสนอ ขอความร่วมมือผู้นำเสนอส่ง slides ที่จะใช้นำเสนอล่วงหน้า:

 • ช่วงเวลา 24 มกราคม - 17 ก.พ. 2562
 • แพทย์ประจำบ้านตรวจสอบ ชื่อ และลำดับการนำเสนอ ตรวจสอบรายชื่อผู้นำเสนอ และห้องที่นำเสนอ
 • ไฟล์ slides
  • เฉพาะไฟล์นามสกุล .pptx
  • ขนาดไม่เกิน 10 MB
  • ระบุชื่อไฟล์เป็น: ชื่อห้อง A-Fลำดับที่เป็นเลข 2 หลัก-ชื่อสถาบัน-ชื่อผู้นำเสนอ-หัวข้อ.pptx เช่น B06-Rajavithi-Jirapong-Ultrasound trauma.pptx
 • ส่ง slides ที่จะใช้นำเสนอล่วงหน้า ที่แบบฟอร์ม Slide submission

สถานที่

วัน เวลา งานนำเสนอ

 • 22 กุมภาพันธ์ 2562 08:30-16:30: งานนำเสนอผลงานวิจัย
กำหนดการ: ---
08:00 - 09:00 แพทย์ประจำบ้านลง​ทะเบียน​ และ​ load slides
09:00 - 10:15 นำเสนอ​ผลงาน​วิจัย​ (1 - 11)
10:15 - 10:30 พัก
10:30 - 12:00 นำเสนอ​ผลงาน​วิจัย​ (ต่อ)​ (1 - 11)
12:00 - 13:00 พักกลางวัน
13:00​ - 15:00 นำเสนอ​ผลงาน​วิจัย​ (12​ - 22)
15:00 - 15:30 พัก
15:30 - 16:00 ประกาศ​ผล​งานที่ได้รางวัล และมอบใบประกาศนียบัตร
16:00​ - 16:15 พิธี​ปิด