ขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

  1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
  2. สมัครบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเอง
  3. ส่งข้อมูลการสมัครที่แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สมัคร โดยชื่อของผู้สมัคร และบัญชีผู้ใช้ที่สมัครในข้อ 2. จะต้องตรงกัน
  4. เมื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะมี e-mail ยืนยันตอบกลับไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ election@tcep.or.th