ขั้นตอนการสมัคร ส่งข้อมูล และเอกสารเพื่อสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2561

 1. กรอกใบสมัคร ที่เว็บแพทยสภา print และลงนาม
 2. โอนค่าธรรมเนียมการสมัครไปที่บัญชีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน เก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อประกอบเอกสารการสมัคร
  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 700 บาท + เศษสตางค์เท่ากับ 2 ตัวท้ายของเลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • บัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี: วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เลขบัญชี: 038-7-34345-2
 3. ลงทะเบียนเว็บไซต์วิทยาลัย
 4. ตรวจสอบ e-mail และยืนยันตัวตน
  • ตรวจสอบใน spam/junk folder
  • หากไม่ได้รับ e-mail กรุณาติดต่อ webmaster@tcep.or.th)
 5. login เข้าเว็บไซต์วิทยาลัย
 6. บันทึกข้อมูล และ upload เอกสารการสมัคร ที่แบบฟอร์มรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561
  • การเลือกอันดับสถาบันที่ต้องการสมัคร 3 อันดับ ตามลำดับ (จะต้องเลือกครบทั้ง 3 อันดับ)
  • การแนบไฟล์ อนุญาตให้แนบเฉพาะไฟล์สกุล .pdf และจำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คำแนะนำการจัดทำเอกสาร)
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ scan ไฟล์เอกสาร
 7. เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมี e-mail ยืนยัน และ link สำหรับการเข้ามาแก้ไขข้อมูลการสมัคร
 8. การแก้ไขรายละเอียดการสมัคร
  • ผู้สมัคร สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลการสมัครได้จนกว่าจะหมดเขตรับสมัคร
  • หลังหมดเขตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลการสมัครได้
  • ข้อมูลการสมัคร จะถูกส่งให้สถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัครเลือกต่อไป
  • ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารชุดจริงมาแสดง ที่สถาบันฝึกอบรม ในวันสัมภาษณ์คัดเลือก
 9. สอบถามเพิ่มเติมที่ Discussion forum: การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน หรือ e-mail: tcep.tmc@gmail.com
 • หากพบปัญหาการใช้งานบนเว็บไซต์ ติดต่อ webmaster@tcep.or.th