วีดีโอ การประชุม AMTCEP2020

Primary tabs

รับชมวิดีโอบันทึกการบรรยาย การประชุมวิชาการ AMTCEP2020 ได้ (สำหรับผู้ลงทะเบียนงานประชุม -- ต้องการ ticket code)

AMTCEP2020 video

โดยสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 63- 18 มกราคม 64 เป็นเวลา 3 เดือน