การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (The 4th Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians 2020)

สถานที่

โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและศูนย์การประชุม แจ้งวัฒนะ

อัตราค่าลงทะเบียน

Package ค่าลงทะเบียน
Early bird (ภายใน 28 ก.พ. 2563) 5,000 บาท
Regular (1-20 มี.ค. 2563) 5,500 บาท
On-site 6,000 บาท

กำหนดการ

25-27 มีนาคม 2563

25 มีนาคม 2563

AMTCEP 2020 25-Mar-20

26 มีนาคม 2563

AMTCEP 2020 26-Mar-20

27 มีนาคม 2563

AMTCEP 2020 27-Mar-20

Image: