ประกาศเลื่อนการเรียน Resuscitative Procedure รอบที่ 2 (รพ.จุฬาลงกรณ์) เป็นวันที่ 17-18 พย. 2563

เนื่องด้วยทางรัฐบาลได้ประกาศเพิ่มวันหยุดยาวในช่วง 19-22 พย. 63 ซึ่งตรงกับวันที่มีการเรียนการสอน Resuscitative procedures ประจำปี 2563 รอบที่2 (รพ.จุฬาลงกรณ์)

ทางผู้จัดจึงขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการสอนที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ (รอบที่2) เป็นวันที่ 17-18 พย. 63 แทน

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วย