ขั้นตอนการสมัครเพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

 1. กรอกใบสมัคร ที่เว็บแพทยสภา print และลงนาม
 2. โอนค่าธรรมเนียมการสมัครไปที่บัญชีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน เก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อประกอบเอกสารการสมัคร
  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 700 บาท + เศษสตางค์เท่ากับ 2 ตัวท้ายของเลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • บัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี: วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เลขบัญชี: 038-7-34345-2
 3. ลงทะเบียนเว็บไซต์วิทยาลัย
  • ตรวจสอบ e-mail และยืนยันตัวตน
  • ตรวจสอบใน spam/junk folder
  • หากไม่ได้รับ e-mail กรุณาติดต่อ webmaster@tcep.or.th)
 4. login เข้าเว็บไซต์วิทยาลัย
 5. บันทึกข้อมูล และ upload เอกสารการสมัคร ที่แบบฟอร์มรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561
 6. เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมี e-mail ยืนยัน และ link สำหรับการเข้ามาแก้ไขข้อมูลการสมัคร
 7. การแก้ไขรายละเอียดการสมัคร
  • สามารถเข้าแก้ไขจาก ตาม link ใน e-mail ยืนยัน หรือ รายการ submissions
  • ผู้สมัคร สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลการสมัครได้จนกว่าจะหมดเขตรับสมัคร
  • หลังหมดเขตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลการสมัครได้
  • ข้อมูลการสมัคร จะถูกส่งให้สถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัครเลือกต่อไป
 8. ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารชุดจริงมาแสดง ที่สถาบันฝึกอบรม ในวันสัมภาษณ์คัดเลือก

หากพบปัญหาการใช้งานบนเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webmaster@tcep.or.th