ขั้นตอนการลงทะเบียน และสอบ comprehensive life support 2562

Primary tabs

  1. login บัญชีผู้ใช้ หรือลงทะเบียน ระบบ learn.logroll07.com ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้
  2. สมัครเข้าสอบ (สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 16 ก.ย. 2562):
  3. เลือกช่วงเวลาสอบ ภายในช่วงเวลา 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2562: กดปุ่ม Become member of เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน "Become the member of ..." อีกครั้ง
  4. ส่งรายละเอียด และหลักฐานการโอนเงิน เมื่อส่งแล้วจะมี e-mail ยืนยันกลับไป
  5. เข้าสอบตามช่วงเวลาที่ระบุ (เกณฑ์การผ่าน 4 ใน 5 ข้อ)
  6. เมื่อสอบผ่านแล้ว จะสามารถเข้ามา download และ print certificate ได้