กำหนดการและขั้นตอนการสอบ TCEP Comprehensive Life Support 2562-2

Primary tabs

ขั้นตอนการลงทะเบียน และสอบ comprehensive life support 2562-2

กำหนดการสอบ: 18 ม.ค. 2563

ผู้ที่ต้องเข้าสอบ จะได้รับการลงทะเบียนเข้าใน course การสอบโดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าลงทะเบียน ภายใน 3 ม.ค. 2563

  1. โอนเงินค่าลงทะเบียน 2,500 บาท เข้าบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 142-0-25854-0
  2. login Learn.logroll07.com
  3. ไปที่ TCEP Comprehensive life support exam 2562-2
  4. ส่งรายละเอียด และหลักฐานการโอนเงิน เมื่อส่งแล้วจะมี e-mail ยืนยันกลับไป
  5. เข้าสอบตามช่วงเวลาที่ระบุ 18 ม.ค. 2563 (เกณฑ์การผ่าน 4 ใน 5 ข้อ)
  6. เมื่อสอบผ่านแล้ว จะสามารถเข้ามา download และ print certificate ได้