โครงการฝึกเวชหัตถการกู้ชีพขั้นสูง Resuscitative Procedure Course 2563-64

ในปีการศึกษา 2563-64 เปิดอบรม Resuscitative Procedures Course สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยเรียน Lecture ผ่าน ระบบ Video online และมีตารางการจัด Workshop ดังนี้

 • วันที่ 29-30 ตุลาคม 63 สถานที่ รพ.ศิริราช
 • วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 63 (เปลี่ยนแปลงจาก 19-20 พฤศจิกายน) สถานที่ รพ.จุฬาลงกรณ์
 • วันที่ 2-3 ธันวาคม 63 สถานที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • วันที่ 24-25 ธันวาคม 63 สถานที่ รพ.มหาราช นครเชียงใหม่
 • วันที่ 1-2 มีนาคม 64 สถานที่ รพ.รามาธิบดี

โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียน Workshop ได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น
เปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร Resuscitative Procedures Course
เปิดรับสมัคร 7 กันยายน (18.00 น.) -14 กันยายน (23.59 น.)2563
1. ก่อนเข้าระบบโอนเงินลงทะเบียนเรียน จำนวน 6,500 บาท มาที่
“ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ บัญชีเลขที่ 142-0-25854-0 ชื่อบัญชี วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.”
(ตั้งแต่ 30 สิงหาคม เป็นต้นไป) แนะนำให้ทำก่อนเพราะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินขณะกรอกข้อมูลในใบสมัคร

 1. เมื่อถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น .
  เข้าไปที่ http://learn.logroll07.com ( หากไม่เคยทำการลงทะเบียน กรุณาทำการลงทะเบียน )
  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ระวังสะกดผิด! เพราะต้องใช้ประกอบการทำประกาศนียบัตร
  เลือก enroll หัวข้อเรียน TCEP Resuscitative procedure 2563 โดยใช้ self-enrollment code : tcepresus2563
  เลือกรอบที่ต้องการลงทะเบียน แต่ละรอบจะมีการจำกัดผู้เรียนอยู่ที่ 32 คน โดยผู้ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิได้เลือกรอบก่อน

หลังจากตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึง Video online ได้หลังวันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อศึกษาบทเรียนก่อนเข้า workshop โดยสามารถกลับมาทบทวนได้จนจบปีการศึกษา
ผู้เรียนต้องดูบทเรียน online และทำ pretest ก่อนเข้า workshop โดยจะเปิดให้ทำ pretest ก่อนวันเข้า workshop 2 สัปดาห์ และจะต้องได้คะแนน pretest อย่างน้อย 40% จึงจะมีสิทธิเข้าร่วม workshop

หลังจากผ่านการอบรม workshop และสอบผ่านทั้งทฤษฏีและปฏิบัติแล้ว ผู้เรียนจะสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมได้ด้วยตนเองผ่าน
หากสอบทฤษฎีไม่ผ่านในวันที่เข้ารับการอบรม ผู้เรียนจะสามารถทำการสอบซ้ำได้ 1 เดือนหลังจากการสอบครั้งแรก
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ระวังสะกดผิด! เพราะต้องใช้ประกอบการทำประกาศนียบัตร