กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2563

กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2563

ผู้เข้าสอบ

 • ** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดการสอบ

 • จำนวนผู้เข้าสอบต่อรอบ : รอบละ 55 คน
 • มีทั้งหมด 3 รอบ:
  1. วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 (สถานที่: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
  2. วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 (สถานที่: โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  3. วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 (สถานที่: โรงพยาบาลศิริราช)
 • เปิดเลือกวันสอบ: 21 กันยายน 2563 เวลา 9:00 น.
 • ปิดรับสมัคร: 25 กันยายน 2563 เวลา 16:00 น.

การโอนเงินค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

โอนเงินมาที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” เลขบัญชี 142-0-25854-0

ขั้นตอนการลงทะเบียน และสอบ comprehensive life support 2563

 1. login บัญชีผู้ใช้ หรือลงทะเบียน ระบบ learn.logroll07.com ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้
 2. สมัครเข้าสอบ (สามารถดำเนินการล่วงหน้าได้):
 3. เลือกช่วงเวลาสอบ **ภายในช่วงเวลา 21 ก.ย. 2563 9.00 น. - 25 ก.ย. 2563 16.00 น. **: กดปุ่ม Become member of เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน "Become the member of ..." อีกครั้ง
 4. ส่งรายละเอียด และหลักฐานการโอนเงิน เมื่อส่งแล้วจะมี e-mail ยืนยันกลับไป
 5. เข้าสอบตามช่วงเวลาที่ระบุ (เกณฑ์การผ่าน 4 ใน 5 ข้อ)
 6. เมื่อสอบผ่านแล้ว จะสามารถเข้ามา download และ print certificate ได้