การสมัครตามรอบแพทยสภา รอบที่ 1/2566

Primary tabs

ประกอบด้วย การคัดเลือกจำนวน 3 ครั้ง มีกำหนดการดังนี้:

ช่วงเวลา กำหนดการ ช่องทาง
ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครบนเว็บไซต์แพทยสภา โดยเลือกสถาบันที่ต้องการได้ไม่เกิน 4 สถาบัน 1-31 ต.ค. 2565 เว็บไซต์แพทยสภา
ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครที่เว็บไซต์วิทยาลัยฯ เลือกสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการ 2 อันดับ (อยู่ในรายการที่เลือกในข้อมูลสมัครของแพทยสภา) 1 ต.ค. - 5 พ.ย. 2565 เว็บไซต์วิทยาลัย
การคัดเลือกรอบที่ 1 ประกอบด้วยการคัดเลือกจำนวน 3 ครั้ง:
การคัดเลือกครั้งที่ 1 7 พ.ย. 2565 สถาบัน
รายงานผลคัดเลือกครั้งที่ 1 9 พ.ย. 2565 เว็บไซต์วิทยาลัย
การคัดเลือกครั้งที่ 2 14 พ.ย. 2565 สถาบัน
รายงานผลคัดเลือกครั้งที่ 2 16 พ.ย. 2565 เว็บไซต์วิทยาลัย
ผู้สมัครเลือกสถาบันฝึกอบรม เพื่อคัดเลือกครั้งที่ 3 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565 เว็บไซต์วิทยาลัย
การคัดเลือกครั้งที่ 3 13 ธ.ค. 2565 สถาบัน
รายงานผลคัดเลือกครั้งที่ 3 15 ธ.ค. 2565 เว็บไซต์วิทยาลัย
คณะกรรมการวฉท. รับรองผลการคัดเลือก 12 ม.ค. 2566 ที่ประชุมวฉท.
แพทยสภาประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1/2566 15 มี.ค. 2566 เว็บไซต์แพทยสภา