กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2565 รอบที่ 2

Primary tabs

กำหนดการ

วันที่
16-31 มี.ค. 2565 ประกาศกำหนดการคัดเลือกรอบ 2 และสมัครคัดเลือกรอบ 2 ครั้งที่ 1
18 เม.ย. 2565 คัดเลือกรอบ 2 ครั้งที่ 1
19 เม.ย. 2565 ประกาศตำแหน่งว่าง
20-24 เม.ย. 2565 คัดเลือกรอบ 2 ครั้งที่ 2