ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

กำหนดการ

คัดเลือกครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ ประกาศผล รับรองผล
1 1-31 ตุลาคม 2563 2 พฤศจิกายน 2563 3 พฤศจิกายน 2563 ---
2 --- 9 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 12 พฤศจิกายน 2563
3 ภายใน 20 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 ---
4 ภายใน 27 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 3 ธันวาคม 2563

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ ขั้นตอนการสมัครเพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1