การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

Primary tabs

<p><span style="color: #333333; font-family: 'Droid Sans', arial, serif; font-size: 14px;">สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการยืนยันตัวตนบนบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์วิทยาลัย มีขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตนดังนี้</span></p><ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-left: 20px; outline: 0px; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: 'Droid Sans', arial, serif;"><li style="outline: 0px; background: transparent;"><a style="color: #2e70b1; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;" href="https://tcep.or.th/user/register">สมัครบัญชีผู้ใช้</a> หรือ <a style="color: #2e70b1; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;" href="https://tcep.or.th/user">login</a> ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มี แล้วไปที่หน้าบัญชีผู้ใช้ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน ที่หน้าลงทะเบียน ระบุวิชาชีพเป็น"แพทย์ฉุกเฉิน" โดยเอกสารยืนยันตัวตน (อย่างน้อย 1 รายการ) ได้แก่</li></ul><ol style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-left: 20px; outline: 0px; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: 'Droid Sans', arial, serif;"><li style="outline: 0px; background: transparent;">สำเนาบัตรประชาชน</li><li style="outline: 0px; background: transparent;">สำเนาอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร</li><li style="outline: 0px; background: transparent;">เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล</li></ol><p>สำหรับผู้ที่เคยยืนยันตัวตน และได้สิทธิ์สมาชิกสามัญแล้ว </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: 'Droid Sans', arial, serif;">ขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์</p><ol style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-left: 20px; outline: 0px; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: 'Droid Sans', arial, serif;"><li style="outline: 0px; background: transparent;">ตรวจสอบ<a style="color: #2e70b1; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;" href="https://tcep.or.th/election/2565-2567">คุณสมบัติผู้สมัคร</a></li><li style="outline: 0px; background: transparent;">ส่งข้อมูลการสมัครที่<a style="color: #2e70b1; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;" href="https://tcep.or.th/node/add/tcep-election-candidate">แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สมัคร</a> โดยชื่อของผู้สมัคร และบัญชีผู้ใช้ในระบบจะต้องตรงกัน</li><li style="outline: 0px; background: transparent;">เมื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะมี e-mail ยืนยันตอบกลับไป</li></ol><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: 'Droid Sans', arial, serif;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: 'Droid Sans', arial, serif;">ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ <a style="color: #2e70b1; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;" href="mailto:election@tcep.or.th">election@tcep.or.th</a></p>