โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

รหัสสถาบัน: 
121