โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

รหัสสถาบัน: 
119
Category: 
สถาบันฝึกอบรมหลัก