3 แพทย์หญิง นพมณี ตันติเวทเรืองเดช

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
3
คำนำหน้า: 
แพทย์หญิง
ชื่อ นามสกุล: 
นพมณี ตันติเวทเรืองเดช
อายุ: 
50ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
ราชวิถี
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
21912
คุณวุฒิ: 

อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
โรงพยาบาลราชวิถี
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผลงานสำคัญ: 

6th Thailand Emergency Medicine Award 6th Trauma Emergency and Disaster Forum

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง เฟื่องวิชาการ ชีวิตงานเป็นสุข