4 นายแพทย์ ชัชวาลย์ จันทะเพชร

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
4
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
ชัชวาลย์ จันทะเพชร
อายุ: 
43ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
28781
คุณวุฒิ: 

วุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ หลักสูตรแพทย์เวศาสตร์ใต้น้ำ กรมแพทย์ทหารเรือ

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
ตำแหน่ง: 
รองหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ ๑
ผลงานสำคัญ: 

ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และปฏิคม กรรมการบิหาร วฉท.วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๒

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

เพื่อแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน