22 แพทย์หญิง ทิพา ชาคร

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
22
คำนำหน้า: 
แพทย์หญิง
ชื่อ นามสกุล: 
ทิพา ชาคร
อายุ: 
46ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
22385
คุณวุฒิ: 

แพทยศาสตรบัณฑิต ว.ว.ประสาทวิทยา ว.ว.อายุรศาสตร์ อ.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำแหน่ง: 
หัวหน้าภาควิชา
ผลงานสำคัญ: 

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

-